Facebook
Nenechme to tak!

Ing. Jiří Grünbauer

ředitel zdravotnického zařízení, 63 let, KSČ
Facebook
Socialismus – Rovnoprávnost – Důstojný život pro všechny

V Bruselu musí Českou republiku zastupovat lidé, kteří budou schopni postavit se diktátu, jenž z něj občas zaznívá. Suverenita a sociální spravedlnost podle mě nejsou  prázdné termíny. Nabízím léta zkušenosti člověka, který ve vedoucích pracovních i politických pozicích dokázal mnohé prosadit a kterému tyto hodnoty vždy ležely na srdci. A jestli na to pánové v centrálách Evropské unie, v těch orgánech, které nikdo nevolil, nebudou slyšet, měli by vědět, že se v Česku zdomácněl termín Czexit. Do Evropské unie jsme vstupovali referendem, není tedy důvod, abychom lidovým hlasováním nerozhodli o vystoupení. Jsme součástí nějakého spolku, k němuž jsme se přidali dobrovolně, ale který nám stále zjevněji přináší spíš omezení. Buď ho radikálně zreformujme, nebo se vraťme k původnímu osvědčenému stavu.