Facebook
Nenechme to tak!

Ing. Bc. Petr Kubeš

vedoucí logistik, 29 let, KSČM
Facebook
Rovnost, svornost, bratrství! Živý odkaz francouzské revoluce pro EU

Člověk nemusí mít zemědělskou univerzitu a pracovat v této oblasti jako já, aby věděl, jak významně naše členství v Evropské unii, už od vstupu ČR do ní, tento sektor ovlivnil. Přineslo to výhody v podobě zemědělských dotací, přišlo s tím ale také tvrdší konkurenční prostředí a zvýšení byrokracie. Někdy je to naše vina, protože obecná doporučení EU obvykle aplikujeme na principu „papežštější než papež“. Své vzdělání i zkušenosti z praxe tedy mohu zužitkovat v Evropském parlamentu. Je důležité, abychom do Evropského parlamentu zvolili lidi s odbornými kvalitami a silným sociálním cítěním. Jsou samozřejmě i jiné oblasti, kterým se chci věnovat, abych podpořil vizi Evropy mnohem sociálnější a s mnohem větší svobodou pro jednotlivé členské země. O hájení našich národních zájmů ani nemluvím, to se rozumí samo sebou.