Facebook
Nenechme to tak!

Ludvík Šulda, BBA

předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje, 39 let, KSČM
FacebookBlogTwitterInstagram
Ne byrokracii EU, buďme sebevědomí a svoji!

Uvědomuji si, že současná role EP jakožto jediného přímo voleného orgánu EU není odpovídající a je ve stínu Evropské komise a také Rady EU. Proto by mělo být jedním z hlavních cílů tento stav změnit, aby Evropský parlament získal postavení odpovídající jeho důležitosti a tomu, že je jediným orgánem voleným občany členských států EU. Je tedy potřeba předložit konkrétní návrhy na demokratizaci evropských institucí. V tom bych viděl i svoji roli. Kromě zákonodárné iniciativy EP jde i o zapojení evropské veřejnosti do změn EU, zefektivnění evropské občanské iniciativy, podpory organizace evropských veřejných debat a vedení lidové kampaně k alternativním návrhům. Důležité je pak především zrovnoprávnění malých a chudších členských států EU vůči silnějším státům a ekonomickým zájmovým skupinám. V europarlamentu jsem už působil, a to jako stážista frakce GUE/NGL. K mému užitku, a tedy i našim voličům, může být moje manažerské vzdělání a zkušenosti.