Facebook
Nenechme to tak!

Ing. Jaromír Kohlíček, CSc.

poslanec Evropského parlamentu, člen Svazu bojovníků za svobodu, 66 let, KSČM
Webové stránkyFacebookTwitterInstagram
Hájil jsem a hájím zájmy většiny

Evropská unie stojí na rozcestí. Většinové hlasování o čemkoliv může zásadně omezit suverenitu členských zemí. Je nezbytné domluvit se s ostatními poslanci na řešení. Bez zkušenosti a znalosti jazyků to půjde ztuha. Za léta praxe jsem často spolupracoval s levicí nejen u nás, ale také v Německu, Francii, Polsku či Rakousku. Zúčastnil jsem se kongresů, volebních kampaní i akcí odporu proti základnám. Díky bohaté praxi v mezinárodní politice a kontaktům umím najít společnou řeč s lidmi v mnoha státech světa. Jedině spolupráce může přinést další rozkvět státům Evropy. Slované i ostatní národy potřebují mírové soužití bez cizích vojenských základen a různých sankcí. Rovnost a práva většin jsou mým programem i pro tyto volby do Evropského parlamentu. Do toho Evropského parlamentu, ve kterém dlouhodohodobě působím a tento program prosazuji.