Facebook
Nenechme to tak!

JUDr. Bc. Richard Pokorný, Ph.D.

vysokoškolský pedagog, 39 let, KSČM
Blog
Evropský socialismus

K současné EU máme mnoho výhrad. Naší odpovědí však nemůže být volání po novém izolacionismu naší země, ale snaha o postupné přetvoření EU v lepší organizaci sjednocené Evropy. Namísto bezhlavého volání po nepřipraveném czechxitu chci proto hledat spojence pro prosazování změn EU v souladu s naším programem, jako je např. rovnoprávnost členských států i jejich občanů, nekompromisní ochrana vnějších hranic, prosazování skutečné demokracie namísto vlády nadnárodního kapitálu či vyrovnávání životní úrovně ve všech členských státech s ochranou hodnot evropské civilizace a humanismu. Veškeré své profesní zkušenosti akademického pracovníka v oboru evropského a ústavního práva formované postupně na čtyřech vysokých školách můžu ve prospěch naší země velmi dobře zužitkovat.