Facebook
Nenechme to tak!

Mgr. Ivan Maštálka, LL.M., MBA

právník, 36 let, KSČM
Webové stránky
Změňme to spolu!

Roky pracuji v oboru informačních technologií a práva. Právnická fakulta a praxe v advokacii mě vrhly do reality agresivního kapitalismu. Pokračování ve studiu obchodního práva a managementu mě poučilo, že byznys nebere ohledy na nikoho a mezilidské vztahy jsou podřízeny ziskovosti. V takové společnosti nevidím budoucnost. Práce asistenta europoslance mi zase ukázala, co se v rámci EP měnit dá – s kým a jak, a co nikoli. Poslanec nemá být mluvka, grafoman, ani cestovatel, ale člověk, schopný si přečíst návrhy právních norem, vidět je v souvislostech, umět vypracovat pozměňovací návrhy, sehnat pro ně podporu a ve finále být ochoten se té »nudné« práce účastnit osobně, jelikož samo se to neudělá. Za své priority beru posílení ochrany spotřebitelů, především v oblastech, kde působí monopoly či oligopoly, ochranu zaměstnanců, jejich zrovnoprávnění napříč EU a v neposlední řadě svobodu Internetu, obecně svobodu projevu, jakkoliv se může někdy zdát nepříjemnou.