Facebook
Nenechme to tak!

JUDr. Lubomír Ledl

poradce ústavního činitele, 66 let, SDS
FacebookBlog
I český politik může mít svůj názor!

Celá moje dosavadní praxe a zkušenosti právníka jsou zaměřeny na mezinárodní vztahy a zahraniční politiku. Mám za sebou 14 let zkušeností v zastupitelských funkcích, od komunální úrovně po Federální shromáždění ČSFR. Spojovacími prvky jsou politika – mezinárodní vztahy – obhajoba veřejného zájmu. V minulosti jsem bojoval proti privatizaci veřejného sektoru, přispěl jsem k tvorbě a prosazení Listiny základních práv a svobod, ale také k vrácení Pražské plynárenské zpět do rukou města či k nezvyšování nájemného v obecních bytech na Praze 10. Obecně se snažím prosazovat nastolení alespoň zrovnoprávnění a stejné ochrany veřejného majetku se soukromým a prosazovat vědomí, že mezinárodní situace má na náš život a budoucnost daleko větší vliv, než si umíme představit. A to by mi umožnilo i působení v Evropském parlamentu. Prospěšné mohou být samozřejmě i zkušenosti z Česko čínské hospodářské komory, jíž jsem místopředsedou.