Facebook
Nenechme to tak!

Ing. Kateřina Ambrožová Srncová

středoškolská pedagožka, 36 let, KSČM
FacebookInstagram
V Evropské unii evropské platy!

Byla jsem vychována v podmínkách kázně a úcty ke starším generacím. Ráda pracuji v kolektivu a myslím, že lidem dokážu nejen naslouchat, ale také si u druhých dokážu prosadit své myšlenky. Osm let jsem byla obecní zastupitelkou, od roku 2016 dosud jsem členkou Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Zlínského kraje. A že nyní kandiduji na post poslankyně Evropského parlamentu? V komunální politice jde především o blaho obce a jejích občanů. A nejde snad o totéž i v politice na evropské úrovni? Pokud blaho občanů nemají politici upřímně na srdci, pak nemohou být prospěšnými politiky. Na žádné úrovni.  Pracuji jako středoškolská učitelka informačních technologií. V Evropském parlamentu bych se proto ráda věnovala školství a informačním technologiím.  Myslím si, že právě informační technologie mají lidem sloužit a nekomplikovat život občanům. A evropské instituce prozatím prokázaly, že mají tendenci občany technologiemi spíš řídit.