Facebook
Nenechme to tak!

Dagmar Švendová, BA, LL.M.

specialistka v oboru práva a legislativy EU, koordinátorka panevropské levicové nadace, 41 let, KSČM
Webové stránkyFacebookBlogTwitterInstagram
EU bude taková, jakou si ji společně uděláme.

Dobře vím, do čeho jdu a také kam. Evropskou politikou jsem se aktivně zabývala jako asistentka europoslance Vladimíra Remka a věnuji se jí i nadále coby koordinátorka pro střední a východní Evropu v nadaci transform! europe, což je evropská síť desítek levicových organizací. Zde spolupracuji s odborovými a studentskými organizacemi, hnutími i politickými stranami napříč Evropou. Vystudovala jsem evropské právo, ale mám praktické zkušenosti i v oblasti místní a krajské samosprávy či zkušenosti z průmyslového odvětví. Evropskou unii chápu jako projekt rovnocenných států. Mojí prioritou je ochrana práv občanů, především zájmů pracujících, dále podpora vědy, výzkumu a inovací, sociální témata – přístup ke vzdělání, kvalitní zdravotní péče dostupná pro všechny, důstojné stáří, stírání rozdílů v odměňování mužů a žen a dalších nerovností. Vím, jaké problémy tíží mé vrstevníky i starší občany v důchodovém věku. Vím jak pohlížejí na EU. Těm všem chci přiblížit program opravdové levice.