Facebook
Nenechme to tak!

Ing. Kateřina Konečná

poslankyně Evropského parlamentu, 38 let, KSČM
Webové stránkyFacebookBlogTwitterInstagram
Dáme EU Konečnou!

Zvolení do Evropského parlamentu v roce 2014 byl a je pro mne závazek prosazovat volební program a Vaše zájmy. Zde jsem bojovala s dvojí kvalitou potravin, ale také jsem protestovala proti odlesňování obecně či povolování pesticidů, prosazovala jsem zásady stejné odměny za stejnou práci, prosazovala jsem ochranu práv pacientů a zapojení pacientských organizací do rozhodovacích procesů, protestovala jsem proti smlouvám o volném obchodu, které by posílily moc nadnárodních korporací, ale také jsem podporovala evropskou kosmickou agenturu, která sídlí v České republice. Těší mě, že jsem podle hodnocení aktivity europoslanců MEP Ranking dlouhodobě třetí nejaktivnější českou europoslankyní. Je to radost i závazek.  S kolegy zvolenými za KSČM, ale i s těmi z naší levicové frakce GUE/NGL, chci nadále usilovat o prohlubování sociálního rozměru EU, vyšší míru zapojení občanů i členských státu do jejího fungování a posilovat lidovou suverenitu na úkor vlády technokratů. Mým cílem je přispět k obrodě evropské levice jako vůdčí síly změny a pokroku.