Facebook
Nenechme to tak!

Je čas restituovat majetek komunistů

Tolik se toho napsalo o církevních restitucích. Tolik toho pravicoví a neoliberálové rádi udělali pro takzvané církevní restituce, které potom povýšili na »církevní dar«, aby mohli ucpat ústa těm církevním organizacím, které vznikly až za budování kapitalismu. Takže co bychom tak asi mohli, konkrétně my komunisté, zrestituovat?

Československý průmysl narostl během 40 let více než 13,5krát. Jen za poslední předlistopadovou pětiletku vzrostla průmyslová výroba o 38,5 % a zemědělská výroba o 13,5 %. V oblasti těžkého průmyslu byly vybudovány a rekonstruovány Vítkovické železárny, vznikla ostravská Nová huť a hutní kombinát v Košicích. Za socialismu došlo k výraznému objemu strojírenského průmyslu, např. Ždárské strojírny a slévárny, Strojírenské závody v Martině, Hulíně, Uherském Brodu, Moravských Budějovicích a Dubnici. Rozšířilo se strojírenství investiční (v Plzni, Brně, Přerově, Tlmačicích), e­lektrotechnic­ké (motory v Mohelnici, Drásově, Vsetíně), elek­tronické (v Pardubicích, Rožnově, Oravě, Bratislavě), au­tomobilové (v Mladé Boleslavi, Bratislavě, Kopřivnici, Liberci, Trnavě). Těžba černého uhlí se zvýšila zhruba o 50 % a dosáhla 24 milionů tun. Těžba hnědého uhlí stoupla téměř 5krát. Dále tu máme stavby elektráren v uhelných revírech a hydroelektrárny.

V roce 1948 bylo v zemi minimum přehrad. Byly vybudovány přehrady Orlík, Orava, Šírava, Lipno, Slapy, Vranov, Štěchovice, Dalešice a Plumlov. Vodními díly byly tedy v období socialismu pro zemi zabezpečeny zdroje energie a pitné vody. Komunisté postavili na stovky obytných sídlišť s 200 000 pane­lových domů a 1 200 000 byty, což přestavuje 55 % všech. Mimochodem dekrety na tyto byty se předávaly rodinám bezplatně, bez žádných hypoték. Postavili a zařídili se jesle, mateřské školky, ZDŠ a vysoké školy. Vysokoškolská centra vznikala ve 20 městech republiky (za první republiky byla pouze čtyři). Celkem bylo postaveno 36 budov civilních vysokých škol. Docházelo k výstavbě poliklinik, nemocnic, kulturních a společenských domů, sportovních stadionů, rekreačních středisek. A tak bych mohl pokračovat dále. Takže pojďme se zamyslet nad touto alternativou, bez nadsázky!

 


autor článku: Roman Blaško

redaktor Haló novin, fotograf, 49 let, KSČ