Facebook
Nenechme to tak!

Válka hrozí a může začít na Ukrajině

Je to tady, bude se utrácet na armádu. Přibližně pět miliard korun bude investovat česká armáda pro svou bojeschopnost ke spolupráci se Severoatlan­tickým paktem NATO. Vrchní velitel spojeneckých sil NATO v Evropě Curtis Scaparrotti se v Praze zúčastnil konference náčelníků generálních štábů a vrchních praporčíků s ministrem obrany Lubomírem Metnarem. A řekl: »Musím říci, že jsem velice potěšen tím, jak robustní má Česká republika plány pro modernizaci. Konvenují také plánům NATO a vyhovují bilaterální spolupráci mezi ČR a USA.«

Náčelník Generálního štábu Armády České republiky Aleš Opata nepochybuje o tom, že závazek dosáhnout dvouprocentního podílu výdajů HDP na obranu v roce 2024 Česko splní. »Rozhodnutí vlády a Parlamentu ČR všemi politickými stranami bylo jasně deklarováno do roku 2024, bylo to deklarováno i zahraničním partnerům,« uvedl Opata.

To, že to bylo takto deklarováno, ještě neznamená, že s tím budou všechny parlamentní strany souhlasit.

Musíme se naopak jednoznačně ohradit vůči tak obrovským sumám a výdajům na zbrojení! Rád bych použil i slova politologa Oskara Krejčího, který nedávno řekl, že americká politická a vojenská kultura pracuje podle myšlenky »chceš-li mír, připravuj válku«. Ale pravda je však jiná: »Chceš-li mír, připravuj mír« a takto to musíme vnímat všichni, každý, kdo opravdu chce žít v míru.

Znovu opakuji, nikdy jsme nebyli válce tak blízko v novodobé historii jako dnes. Je tu i souvislost s ukrajinskou krizí. Ruská federace sice trvá na naplnění Minských dohod, které jsou klíčem deeskalace občanské války v této zemi. Podle volebních výsledků však se dá už teď odhadnout, že proces ukončení krize na Ukrajině bude ještě složitě pokračovat. Pokud se nenaplní Minské dohody, opravdu hrozí válka, a to i válka v Evropě.

Tak kdo tu vytváří válečné napětí a kdo se ho snaží eliminovat? A tak se ptám, je zvyšování výdajů státního rozpočtu na zbrojení ve výši nesmyslných dvou procent HDP vyjádřením toho, že chceme opravdu mír?

 


autor článku: Roman Blaško

redaktor Haló novin, fotograf, 49 let, KSČ