Facebook
Nenechme to tak!

Aktuálně.cz Ideální uspořádání je novodobý socialismus, říká kandidát KSČ do europarlamentu

Podle lídryně KSČM do evropského parlamentu Kateřiny Konečné usiluje strana o dvouciferný výsledek a zisk čtyř mandátů. Pokud by se její odhad vyplnil, tak by do Bruselu pravděpodobně zamířil také Roman Blaško, člen KSČ, který je na čtvrtém místě levicové kandidátky. O historických událostech spjatých se stranou, k níž se hlásí, hovořit odmítá. Prý se dohodli, že v kampani minulost řešit nebudou. „Jsme generace, která to nezažila,“ říká 49letý redaktor a fotograf Haló novin.

Kandidujete za původní Komunistickou stranu Československa (KSČ)?

Jsem za radikální stranu znovuobnovenou v roce 1995. Navazujeme na historii a hlásíme se k ní se vší odpovědností za ty kladné i záporné věci. Do původní komunistické strany Československa jsem vstupoval v únoru roce 1990, tedy po událostech roku 1989.

To vám bylo dvacet let. Proč jste se tak rozhodl?

Byl jsem pracovník okresního výboru Svazu mládeže, pracoval jsem s pionýry a pocházel jsem z rodiny ortodoxních komunistů. Věřím těm ideálům a myšlence.

Říkáte, že KSČ navazuje na to, co bylo dobré i špatné. Co bylo špatné?

To je dobrá otázka, ale spíš jde o to, jaké špatnosti vnímá hlavní proud občanské společnosti. My to vidíme trochu jinak, protože řada těch věcí je vytržená z kontextů a často se vzdaluje historické pravdě, protože jsou zaměňované důsledky a příčiny.

Máte konkrétní příklad?

Ne, myslím to obecně. My jsme se dohodli, že se v této kampani nebudeme k historii nijak zvlášť vyjadřovat. Protože v podstatě není žádná historická analýza, na které by se shodla celá společnost a ze které by vzešly různé alternativy, jak to mohlo být.

Abychom se na to mohli podívat i pohledem tehdejší poválečné doby a znali souvislosti. Ani po takové analýze není poptávka, protože by mohlo vyjít najevo, že to třeba bylo jinak.

Existují přece rozsudky, které označily procesy z 50. let za justiční vraždy. Byly tyto justiční vraždy dobře, nebo špatně? A byly to z vašeho pohledu vůbec justiční vraždy?

To je věc, ke které se nechci hlouběji vyjadřovat. V 60. letech byli tito lidé rehabilitovaní a sjednávaly se nápravy, komunisté se hlásí k odpovědnosti a také se omluvili. Poválečné období socialismu nemělo jen tyto stránky, a proto se o tom nechceme bavit. Po válce během dvou a půl let se udělalo víc sociální nápravy než za celé období první republiky. Šlo třeba o přidělení bytů…

Některé byty ale komunisté vzali lidem, kterým dříve patřily.

Ne, ne, ne. Byla spousta prázdných bytů. Když se vrátili lidé z koncentráků, tak je přece po válce nemohli nechat na ulici. Byla spousta židů, kteří prošli holokaustem, už se nevrátili a ty majetky byly znárodněny.

Zmínil jste, že spousta lidí byla rehabilitována nebo se jim komunisté omluvili. Ale v případě generála Heliodora Píky nebo Milady Horákové rehabilitací nic nenapravíte. Ti zemřeli.

Jsem ochoten se s vámi bavit v obecné rovině a v souvislostech, ale nechci rozebírat tato témata. Pojďme se bavit i o pozitivních věcech.

Spíše se zaměřme na evropské volby, ve kterých kandidujete. Je podle vás dobře, nebo špatně to, že je Česko součástí EU?

Byli jsme proti vstupu do EU, protože jsme si byli vědomi, že ztratíme národní suverenitu. Respektujeme vstup do EU díky referendu, které uznáváme. Jdeme do voleb, abychom získali zpátky národní zájmy a národní suverenitu. Ale jsme si vědomi, že nyní nejsou podmínky pro to, abychom vystoupili z Evropské unie. EU je tak destabilizovaná, že priorita stabilizace je významnější.

Pokud byste měli tu moc, byl byste pro vypsání referenda o vystoupení z EU?

To není na pořadu dne. Mnohem důležitější je vystavět alternativy přestavby EU a hlavně Evropy jako celku. Musí se přestat s rusofobií a počítat i s Ruskem, které je součástí Evropy.

Jakou roli by podle vás v takové evropské formaci mělo mít právě Rusko?

Mělo by hrát roli ekonomickou a mělo by se s ním počítat jako se suverénním partnerem a velmocí, protože to je velká země, která hraje klíčovou roli. Nepočítat s ním v Evropě je totální nesmysl. Současná politika EU, transatlantických a neoliberálních sil je antiruská a myslím, že to nejen Evropu diskredituje.

Nezapříčinilo to Rusko samo? Připomenu třeba jen kauzu Skripal. Velká Británie – její prokurátoři – jsou přesvědčení, že za pokusem o vraždu bývalého agenta Sergeje Skripala a jeho dcery stojí dva ruští agenti.

Británie sice je přesvědčená o svých důkazech, ale nevím, že by předložila nějaké konkrétní věci. To vše jsou jen spekulace.

Velká Británie řekla, že má důkazy, že to spáchali ruští agenti. Toto tvrzení zpochybňujete?

Ať předloží důkazy. To je spíš právě antiruská kampaň, která má nasměrovat společnost proti Rusku a zablokovat integritu do Evropy.

Nebrání integritě ale i samo Rusko? Třeba tím, jak se staví k homosexuálům, kteří nemají v Rusku rovná práva.

Musíme to brát v kontextu Ruska, kde je velmi silná věřící skupina pravoslavných a upřednostňují tam majoritu, takže vytvářejí podmínky pro klasickou rodinu jako základ státu. Když se tady vykládá, že se tam utlačuje, může a nemusí to být pravda.

Existuje spousta konkrétních příkladů napadení homosexuálů v Rusku. Myslíte si, že pokud má zrovna někdo většinu, má i právo utlačovat menšinu?

Když to zobecním a podívám se na západní polokouli, vidím to samé. V klasickém kapitalistickém pojetí jsou rozpory vždy šroubované do extrému a podle toho, jak se to hodí, tak se manipuluje s informacemi. Kdo ovládá média, může informace ovlivnit a bude vytrhávat věci z kontextu. Problém je v politice, americká politika mi nevyhovuje, protože rozdmýchává konflikty.

Komunisté nevyvolávali konflikty?

Teď vám nerozumím.

Říkal jste, že kapitalismus je založený na vyvolávání konfliktů. A vzpomněla jsem si, jak konflikty vyvolával komunistický blok před rokem 1989. Když vytýkáte kapitalismu konflikty, asi jste zapomněl na tento moment.

Socialismus se soustředil na vlastní otázky a neměl zájem rozdmýchávat konflikty. Amerika intervenovala v Granadě, na Jamajce, zavedla sankce proti Kubě, kde zvítězila revoluce. Sankce mají vyhladovět zemi, zterorizovat ji a pak říct, že si za to může ten režim sám.

Zrušil byste sankce proti Rusku, kdybyste se dostal do evropského parlamentu?

Tady souhlasím s prezidentem republiky, sankce nevedou k ničemu. Sankce jsou ekonomický nátlak, který používají především neoliberální mocnosti, které se schovávají za demokracii a lidská práva.

A Rusko tento nátlak nepoužilo třeba před deseti lety, kdy vznikla krize kolem zemního plynu?

Je otázka, co bylo impulzem, co bylo příčinou a co byl důsledek. Chápu Rusko, že se brání.

Rusko se podle vás brání a liberální evropské země jsou agresivní? Jak mám vašemu postoji rozumět? Nebylo to přece Německo, Francie či USA, kdo zabral Krym. Tento poloostrov anektovalo Rusko.

To špatně chápete. Krym se chtěl osamostatnit už za Sovětského svazu – tuším v druhé polovině 80. let, dokonce to bylo potlačeno. Po rozpadu Sovětského svazu zůstal Krym součástí Ukrajiny. I v roce 1992 chtěl Krym vyhlásit vlastní autonomii, to bylo potlačené ukrajinskou vládou.

Ruská armáda vstoupila na území jiného státu a vyvolávala tam konflikty. To není projev agrese?

Obyvatelé Krymu už toho měli plné zuby. Když nastal majdan, začali se bránit. Měli referendum, sami se rozhodli a přilnuli k Ruské federaci.

Referendum, které kontrolovalo Rusko.

Ne, ne, ne. To bylo tak, že je ochránili, aby vůbec mohlo proběhnout.

Když jste zmínil historii Krymu, ráda bych u historie ještě chvíli zůstala. Ráda bych si vaše názory v rámci komunistické ideologie nějak zařadila. Byl Stalin masový vrah?

To je taková podpásová otázka, protože jsem vám řekl, že se k těmto věcem nebudu vyjadřovat, nejsou na pořadu dne. Jsme generace, která to nezažila. Stalin je produkt své doby, a to je asi všechno, co k tomu řeknu.

Stalin tu dobu přece tvořil. Byl masový vrah?

Ne. Byl produkt své doby a netvořil ji jen Stalin.

Vám se nelíbí kapitalismus, ale jak by mělo vypadat ideální uspořádání společnosti?

Ideální uspořádání je novodobý socialismus, který vychází také ze zkušeností minulé doby. Je to lidová demokracie, kde nejsou všichni stejní, ale měli by si být rovni. A klíčem k tomu je skutečná lidová demokracie.

A byla by jen jedna kandidátka Národní fronty, nebo by mohlo být více kandidátek více politických stran?

Demokracie může fungovat jen na aspektech uznání a dialogu, a nikoli vzájemné konfrontace. Jádrem demokracie by měly být jakési morální hodnoty. Jsme přesvědčení, že politické strany mají své místo a uplatnění. Politické strany mají větší význam, protože mají strukturu, stínovou vládu, odborné sekce, výbory – a to vše hraje roli. Když se pak nějaká strana dostane do parlamentu, má odbornější vhled do problémů a je erudovanější. Musíme akceptovat i veřejná hnutí, ale strany mají v tomto větší význam.

Evropa řeší důležitou věc – migrační krizi. Jdete do voleb s vizí, jak by se v této situaci EU měla zachovat?

Určitě decentralizace, delegovat více pravomocí na jednotlivé státy, aby mohly rozhodovat a nebylo jim diktováno. Kvóty jsou nesmysl.

Česko se chová správně, když odmítá přijímat migranty?

Migranti jsou obecný pojem, váleční uprchlíci jsou něco jiného – tam by se mělo pomáhat těm zemím a nerozdmýchávat v nich konflikty. Měli by se povolat viníci, kteří konflikty způsobili.

Je postoj Česka, které nepřijímá uprchlíky, solidární s evropskými zeměmi, jako je Řecko, Francie, Německo a další, které se o migranty na svém území starají? V řeckých uprchlických zařízeních lidé žijí často ve špatných podmínkách. Má se do toho Česko aktivněji zapojit?

Určitě by se mělo aktivně zapojit, aby se zamezilo migraci a ti lidé se vrátili do své země, kde se narodili, žili, naučili číst a psát. A těm, co zavinili migrační vlnu, bychom měli vystavit fakturu. Když v EU bude politická vůle, dá se to řešit velmi rychle. Avšak existuje vůle uprchlíky z nějakých důvodů přijímat a neřešit konflikty.

Ptala jsem se na solidaritu.

Solidarita je samozřejmě důležitá a významná.

Solidarita je základ komunistické ideologie. Ale chápu to správně tak, že vy byste uprchlíky do Česka nepřijímal, aby se solidárně pomohlo státům jako Řecko a další, kde nyní žijí?

Jsme přesvědčení, že migrace je řízená za nějakým účelem. A bohužel to odnášejí tito lidé. Měla by se hledat příčina, zastavit migrační tok a vyřešit současné migranty na území Evropy třeba tím, že jim poskytneme první pomoc a vrátíme je do zemí, odkud pocházejí. Pak v nich začneme investovat a rozvíjet jejich ekonomiku, aby nemuseli prchat. To je větší solidarita.

Jaké oblasti byste se v Bruselu chtěl věnovat?

Především se chci věnovat mezinárodním otázkám, protože mám velkou zkušenost s pozorovatelskými misemi na Ukrajině.

A viděl jste na Donbasu ruské vojáky?

Ne, nebyl jsem na Donbasu. Pozoroval jsem volby v roce 2014. Jezdím tam dělat reportáže na sociální témata nebo sleduji demonstrace a pochody třeba banderovců, abych věděl, kolik lidí se jich účastní a jaké mají názory. Sbírám informace z veřejných zdrojů a od lidí z Donbasu. Sleduji zprávy OBSE, ti už asi čtyřikrát vyslovili nesouhlas s ukrajinskou vládou, když řekla, že tam jsou ruská vojska. Ale ta tam samozřejmě nejsou.

Přítomnost ruských vojáků přece byla několikrát doložená. Vy o tom pochybujete?

Kyjevská vláda nepředložila důkaz, kdo dal předtím pokyn zastřelit ty lidi na majdanu. A Ukrajina také sabotuje vyšetřování sestřeleného letadla.

Musím vás opravit. Oba jistě nemáme rádi fake news. Podle komise, která případ prošetřovala, sestřelili v roce 2014 malajsijské letadlo Rusové.

Domnívám se něco jiného.

Kdo ho podle vás sestřelil?

Podle mých posledních informací ho sestřelila z území Ukrajiny vojenská zbraň z dob Sovětského svazu. Dokonce bylo předložené sériové číslo.

Vyšetřovatelé podle vás zveřejnili nepravdu? Mezinárodní tým expertů z Nizozemí, Ukrajiny, Malajsie, Austrálie, Belgie nemá vaši důvěru?

Mrzí mě, že neberou v potaz důkazy, které předložilo ruské ministerstvo zahraničí.

Jak to víte? Asi měli silnější důkazy, které potvrdily, že letadlo sestřelili Rusové.

A Rusko tvrdí, že to sestřelila ukrajinská armáda aparátem, který tam zbyl z dob sovětské armády.

Co tedy znamenal tweet separatisty z Donbasu, který se radoval, že sestřelili letadlo. Poté, co se ukázalo, že spadlo civilní letadlo, příspěvek rychle smazal?

Takových věcí je.

To je náhoda?

Takových věcí je. Dobře, musíme to brát v potaz, ať to vyšetří nezávislá komise, ale ať do toho nikdo politicky nezasahuje.

Komise vyšetřování uzavřela.

Uzavřela, aniž by brala v potaz důkazy předložené Ruskou federací. Řekněte mi závěr vyšetřování.

Závěr zní, že to sestřelil raketový systém BUK.

Že to sestřelil BUK, ještě neznamená, že to udělali Rusové, když je tato zbraň součástí ukrajinské armády.

Raketový systém BUK byl součástí ruských ozbrojených sil, patřil pod brigádu protivzdušné obrany sídlící v Kursku.

Tak asi nemám správné informace, nebo je nemáte vy.

 

Roman Blaško (49 let)

Pochází z komunistické rodiny. V roce 1990 vstoupil do Komunistické strany Československa, ve které působí dodnes jako pokladník a jednatel ústředního výboru. Působí také v Haló novinách, kde je redaktorem a fotografem. Do evropského parlamentu kandiduje jako odborník na Ukrajinu. V roce 2014 absolvoval pozorovatelskou misi na Ukrajině. 


autor článku: Roman Blaško

redaktor Haló novin, fotograf, 49 let, KSČ