Facebook
Nenechme to tak!

K ženám s úctou a obdivem

Zítra je svátek nad svátky, bude 8. března, MDŽ. O mně je známo, že jsem velkým vyznavačem dámských půvabů.

Co je ale málo známé, proč vyznávám právě tolik dámské půvaby. Je to proto, že vnímám ženu jako celistvou bytost. Bytost, která je v prvé řadě nositelem života, lásky, porozumění, mateřské i partnerské péče. Mám k ženám úctu a hluboký obdiv. Každá žena je vlastně originální a naprosto každá je mimořádná a výjimečná bytost. A já na každé hledám především ty půvaby, které vycházejí z jejího nitra.

Postavení ženy v dnešní společnosti ale není jednoduché, neustále je prezentována myšlenka, jak je důležité dát ženám prostor pro emancipaci. V politice, v byznysu a v různých dalších funkcích a společenských postaveních. Ale zároveň je žena ve společnosti chápána jako kus něčeho… Tak například, řeknu to co nejslušněji, a dámy, ženy a dívky, omlouvám se vám předem. Prodáváme skrze její ženské tělo v reklamách prakticky vše. Dnes je žena prostě jen pouhým objektem, nikoli samostatně svébytným subjektem. To samo už je urážející pro každou ženu. Tedy pokud si to uvědomuje.

Tato degradace ženy jako lidské bytosti nemůže mít žádné zastání u nikoho z nás, kteří rozumně a humánně uvažujeme. Chceme-li pro ženu vytvořit prostor, nesmíme akceptovat žádnou kulturu, kde ženy nosí mužům kufry, musí jen vařit a starat se o děti, ale společensky se nesmí ani projevovat a ani se ve společnosti ukazovat. A chodit zahalená tak, že koukají jen oči.

Nesmíme tolerovat něco takového, co jsem už minule zmiňoval, a tím je samotná prostituce, natož její zdanění. Musíme v prvé řadě hájit podmínky pro harmonický rodinný život, kde muž má svou roli a žena též. Ten pokrok je také ve větším zastoupení těchto rolí. Někde jsem četl nedávnou studii, že nejlepší léta v minulém století pro rovnost žen byla poválečná padesátá léta. Ano, samotného mě to mile překvapilo. Ale má to svou logiku. Po válce se skutečně udělalo mnoho nejen pro společnost, ale také pro ženy a vůbec rodinu jako základ státu.

Přejme ženám hezké oslavy, celoroční pocit důstojného přístupu nejen ze strany mužů, ale celé společnosti. Přejme jim rovné příležitosti ve všech sférách společenského uplatnění a neustálou a značnou lásku všech. S úctou a trvalým obdivem.


autor článku: Roman Blaško

redaktor Haló novin, fotograf, 49 let, KSČ