Facebook
Nenechme to tak!

Svoboda, rovnost, bratrství

Liberté, égalité, fraternité – svoboda, rovnost, bratrství. Jedno z hesel Velké francouzské revoluce, které je zakotveno v Ústavě a je mottem Francouzské republiky. Bylo by krásné, kdyby toto heslo bylo bráno vážně i v rámci Evropské unie. Rozeberme si heslo slovo od slova podle současného dění v rámci Unie.

SVOBODA – v rámci Unie máme mnoho svobod, které jsou přínosem pro fungování Evropské unie jako celku. Svobodu neboli jinak volnost, můžeme vidět v pohybu osob, zboží, služeb nebo kapitálu. Je příjemné cestovat po Evropě bez zdržujících hraničních kontrol, moci využívat a poskytovat služby nebo převádět kapitál bez omezení. Bohužel horší je to již se zbožím, a to konkrétně s jeho dvojí kvalitou napříč celou Unií. Tím pádem bere za své druhé slovo z hesla ROVNOST – která by v rámci unijního partnerství jednotlivých států měla být samozřejmostí. I zde narazíme na velké rozdíly v rámci postavení jednotlivých států. Rozhodnutím o přijetí směrnice o dvojí kvalitě potravin Evropským parlamentem bylo posvěceno počínání výrobců, dovozců a prodejců, kteří obyvatele některých států oblažují vybranými lahůdkami, které ale ovšem od svého původního složení prodělali významný upgrade směrem dolů z jejich původní kvality. Poslední slovo BRATRSTVÍ – by mělo být na základě svobod a rovnosti jednotlivců a výsledkem dokonalého světa. K této dokonalosti zbývá dlouhá cesta a obrovské množství práce. Do té doby budeme muset čelit útoku na naše občany v rámci potravinové politiky Evropské unie, kdy k nám proudí nekvalitní potraviny, které přímo ohrožují naše zdraví. Důkazem je »výborné« maso z Polska obohacené o salmonelu. Pokud se náš stát ozve a zavede zvýšené kontroly nekvalitního nakaženého masa, je následně přinucen kontroly omezit, protože si výrobci z Polska stěžují.

Takže sice jsme všichni svobodní, jsme si rovni a v rámci Evropské unie projevujeme i nějaké bratrství, ale jak to tak bývá, někteří jsou svobodnější, jsou si rovnější a bratrštější.


autor článku: Pavla Švepeš Šlahúnková, BA

socioložka, pozorovatelka mezinárodní ženské skupiny pro mír, 30 let, KSČM