Facebook
Nenechme to tak!

Představení kandidáta k volbám do Evropského parlamentu v roce 2019

Předně bych chtěl poděkovat za důvěru, kterou mé osobě (jako stranickému kandidátovi k volbám do Evropského parlamentu) vyjádřila KSČM na jaře loňského roku v rámci okresní konference v Lovosicích a posléze i na krajské konferenci v Ústí nad Labem. Takto projevenou důvěru vnímám jako výraznou podporu strany v našem regionu. Této podpory si vážím a hodně pro mne znamená.

Protože prvořadým důvodem mé kandidatury byla snaha aktivně pomoci straně s přípravou a realizací volební kampaně pro volby do Evropského parlamentu v roce 2019, byl pro mne příjemným překvapením výsledek hlasování ústředního výboru KSČM o podobě budoucí kandidátní listiny. Samozřejmě vítám mé umístění na pátém místě kandidátky, což je nejvýše ze stranických kan­didátů z Ústeckého kraje. Daleko více mne však potěšilo složení a celková koncepce kandidátní listiny. Už samotný název: „KSČM – Česká levice společně“ a fakt, že se spojuje praktická zkušenost dosavadní reprezentace se zapáleností pro věc od neokoukaných tváří, dává tolik potřebnou naději současné, ale i budoucí radikálně levicové politice v podmínkách naší země. Tomuto týmu věřím a jsem rád, že jsem jeho součástí.

Pokud mám psáto sobě jako kandidátovi, asi bych měl zdůraznit, že jsem členem KSČM od roku 2015, ale kolem strany jako takové se pohybuji v různých funkcích a označeních již více než 10 let. Nabízím osobní zkušenosti s přípravou a realizací několika mezinárodních akcí nebo zahraničních reprezentací naší strany, kde jsem se aktivně zapojil nebo je přímo spolupořádal. Je mi 35 let a jsem spokojeně ženatý. Pro odlehčení mohu uvést, že mám výšku, co je podle prezidenta RF Vladimíra Putina vhodná k vojákování.

Mám vysokoškolské magisterské vzdělání (inženýr) v ochraně přírody a téměř desetiletou praxi ve státní ochraně přírody. Během vysokoškolských studií jsem byl semestr v německých Drážďanech v rámci mezinárodního výukového programu ERASMUS. Během působení na Správě CHKO České středohoří jsem byl spolupracovníkem projektového týmu Life, což byl projekt financovaný z prostředků Evropské komise. Náš tým získal evropskou cenu za práci s veřejností. Také jsem se zapojil do realizace Evropského kongresu stráže přírody, který proběhl loni u nás v Litoměřicích a náš Ústecký kraj to bohatě podpořil. V dresu KSČM jsem byl několikrát na vídeňském Volkstimmefestu, jednou v Žitavě, kde jsem přednášel a také jsem se účastnil světového festivalu demokratické mládeže v ruské Soči (včetně regionálního programu ve Vladivostoku). Do výčtu mých aktivit rozhodně patří spolupořádání Univerzity Evropské levice v Litoměřicích v roce 2015. V červnu loňského roku jsem s přáteli navštívil Berlínský festival die Linke. Německou Die Linke obecně vnímám jako nejbližšího Evropského partnera KSČM a s opatrným optimismem sleduji její činnost nejen v Německé, ale i mezinárodní úrovni. Hovořím německy a domluvím se anglicky.

Domnívám se, že jednou z mých předností pro volební kampaň jsou mé osobní zkušenosti ze zahraničí. Mám obecný přehled o postavení komunistických a levicových stran v Evropě. Rád hovořím o studijním programu Erasmus a jeho dalších možnostech z pohledu přímého účastníka. Domnívám se, že je zcela zásadní, aby naši studenti ať na středních nebo vysokých školách mohli cestovat a studovat v zahraničí. Dnešní svět je nutné poznávat napřímo a nikoliv zprostředkovaně pomocí často tendenčních medií. K tomu může napomoci dnes méně známá Evropská dobrovolná služba. Naším zájmem by mělo být tyto aktivity podporovat v rámci duchu internacionalismu a mezinárodní spolupráce obecně.

O mých zahraničních zkušenostech rád diskutuji se svými vrstevníky. Mnohdy se pak dostaneme až k absurditě dnešního „českého antikomunismu“ nebo „rusofobie“. Tyto diskuze mne opravdu baví, a tak jsme s kamarády po návratu ze světového festivalu mládeže a studenstva v ruské Soči, uskutečnili několik besed a nebráním se jejich opakování.

V závěru mého krátkého představení bych touto cestou chtěl požádat o vaší podporu v následující volební kampani nejen pro mou maličkost, ale pro celou kandidátní listinu, která byla sestavena jako tým a jedině jako tým může, dle mého názoru, uspět.

V Litoměřicích dne 10. 1. 2018                                                                         Ing. Lukáš Pařízek, v.r.


autor článku: Ing. Lukáš Pařízek

provozně technický specialista, 35let, KSČM