Facebook
Nenechme to tak!

Kybernetická bezpečnostní centra

Kybernetická bezpečnost je v posledních několika letech velmi aktuálním pojmem. V srpnu 2017 připravila Evropská komise první balíček s tímto tématem, který posiluje agenturu ENISA.

Diskutovaná zpráva chce posílit síť národních koordinačních center. Tato kompetenční centra rozpracují odpovídající části směrnic Digitální Evropa a Horizont Europa alokací grantů a podporou.

U kompetenčních center se předpokládá, že budou koordinovat a usnadňovat práci sítě celého společenství zabývajícího se kybernetickou bezpečností. Podporuji zájem posílit bezpečnost bezplatných a otevřených zdrojů software, protože jejich zranitelnost může ohrozit fungování internetu a s ním spojených služeb.

Centra by měla podporovat odolnost a integritu sítí a informačních systémů. Neměla by se soustřeďovat na technologie dvojího, případně vojenského užití.

V souladu se smlouvami je nutné toto rozdělení respektovat. Právě toto dělení definované ve zprávě je pro nás klíčovou otázkou, která rozhodne o podpoře diskutované zprávy.


autor článku: Ing. Jaromír Kohlíček, CSc.

poslanec Evropského parlamentu, člen Svazu bojovníků za svobodu, 66 let, KSČM