Facebook
Nenechme to tak!

Proti revizi historického vědomí

V druhé polovině třicátých let se němečtí nacisté silně angažovali v Československu. Nejdříve zlikvidovali své nacistické pravicové opozičníky, kteří ze středních Čech zajišťovali radiové vysílání do Německa se snahou zachovat sice v zemi nacistickou vládu, ale s jinými figurami v čele.

Ve stejné době zcela bezostyšně výraznými finančními dotacemi podporovali úsilí o vybudování jednotné, na nacistické ideologii postavené straně německé menšiny v Československu. Využívali k tomu faktu, že důsledky hospodářské krize se nejhůře projevily v německy mluvících pohraničních okresech, kde se nacházelo hlavní těžiště našeho spotřebního průmyslu, výroby skla, bižuterie a textilu.

S nacistickou ideologií souvisela snaha o pronásledování Židů, antifašistů a levicových občanů, včetně těch, kteří utekli před nacismem z Německa do Československa, a také kopírování nejhorších zločinů, včetně tzv. Křištálové noci. První významnou obětí byl profesor Theodor Lessing, roku 1933 zavražděný v Mariánských Lázních v tamní vile Edelweiss.

Této zničující kampani podlehly i desítky synagog, a to zejm. v pohraničních okresech republiky. Jednou z posledních těsně před likvidací zbytkového Česko-Slovenska byla majestátní synagoga v Teplicích. Byla vystavena ve vilové čtvrti mezi středem města a lázněmi v Lipové ulici, na konci zvláštní stezky vedoucí mezi teplickým židovským městem a touto ulicí. Vypálena byla v noci ze 14. na 15. března 1939 zfanatizo­vanými místními sudetskými Němci. Dnes tuto zlikvidovanou stavbu připomíná skromný památník v parčíku.

V dnešní době nástupu pravicových extremistů v různých zemích Evropy je zvláště důležité si tyto události připomínat. Pokud naše mládež nebude o událostech roku 1939 pravdivě zpravena, může se stát, že se budou znovu extrémně pravicové síly s podporou ze zahraničí, například od Sudetoněmeckého landsmanšaftu, pokoušet o revizi historického vědomí našich občanů. I události 14. března 1939 nás varují!

 


autor článku: Ing. Jaromír Kohlíček, CSc.

poslanec Evropského parlamentu, člen Svazu bojovníků za svobodu, 66 let, KSČM