Facebook
Nenechme to tak!

Co přináší tuzemským regionům členství Česka v Evropské unii?

Co českým regionům přináší členství České republiky v Evropské unii? Tento dotaz Náš REGION položil několika politikům napříč stranami, kandidujícím do Evropského parlamentu.

Nejchudší kraje dostanou víc peněz

„Cynik by mohl říct pouze peníze (ze zahraničních investic), peníze (ze strukturálních fondů), peníze (z nových pracovních míst), ale já vidím přínos i v usnadnění přeshraniční spolupráce, rozvoji kultury a ochraně našeho životního prostředí. Evropská unie tak českým regionům velmi pomáhá a jistě na mnoha stavbách či staveništích vidíte její vlajku. Přála bych si však, aby v budoucnosti více dbala na to, aby rozvoj vnitřního trhu šel ruku v ruce s regionálním rozvojem, ochranou veřejného zdraví, ochranou spotřebitele, životním prostředím, rozvojem kvalitních a dobře placených pracovních míst a sociální politikou. Občas to totiž dopadá tak, že jedna ruka neví, co dělá druhá a jedna politika vyruší druhou, což samozřejmě není dobře. Příští sedmiletý finanční rámec EU už sice není vůči České republice tak štědrý, ale nejchudší české kraje dostanou z EU víc peněz, za což jsem moc ráda. Stále ovšem platí, že největší překážky k tomu, abychom na evropské peníze často dosáhli, si děláme my sami buď špatnou legislativou, či zbytečnou byrokracií,“ uvedla Kateřina Konečná, která vede kandidátku KSČM-České levice společně.

Projekty v Praze i středních Čechách

Její stranická kolegyně a kandidátka Dagmar Švendová uvedla, že v hlavním městě bylo realizováno několik projektů, které přispěly jak ke zlepšení dopravní situace ve městě, vytvoření kvalifikovaných pracovních míst a podpoře vědy, výzkumu a inovací, ale i ke zlepšení životního prostředí. „Středočeský kraj je specifický tím, že je nejen největším krajem ČR co do velikosti, tak co do počtu obyvatel, ale jeho dopravní síť je klíčová pro spojení s Prahou, ale i uvnitř kraje. Není tedy s podivem, že se z EU fondů mimo jiné realizovaly projekty, které měly odlehčit dopravní situaci v regionu, jako byla stavba nového mostu přes Labe, který spojuje Brandýs nad Labem a Mladou Boleslav, nebo dostavba a modernizace dálnic a železničních tratí, například na trase Nymburk – Mladá Boleslav. V sociální oblasti to byla dotace na rekonstrukci a dostavbu Domova seniorů v Uhlířských Janovicích nebo na nový dům pro seniory v Rakovníku,“ uvedla.

Zdroj


autor článku: Dagmar Švendová, BA, LL.M.

specialistka v oboru práva a legislativy EU, koordinátorka panevropské levicové nadace, 41 let, KSČM